Lenders Electro - De Kookwinkel
Warandestraat 74
2300 Turnhout
Tel.: +32 (0)14/41 19 85
Fax: +32 (0)14/42 23 80
e-mail: electrolenders@scarlet.be
Website: www.electrolenders.be Uw electro- en kookwinkel specialist
met kwaliteit, duurzaamheid & service !!!!